Inmeten van civiele kunstwerken in watergangen

7 september 2015

De laatste maanden heeft AT MilieuAdvies bij haar toch al goed gevulde portfolio nog een andere taakstelling gekregen: het inmeten van civiele kunstwerken in watergangen. Projectleider Antoine van Groeningen vertelt wat het belang is van deze werkzaamheden. 

Inmeten civiele kunstwerken: in kaart brengen mogelijke knelpunten voor waterafvoer

‘Civiele kunstwerken (bruggen/duikers/stuwers) worden gezien als mogelijke ‘knelpunten’ met betrekking tot de afvoer van water, legt Antoine uit. ‘Vandaar dat het inmeten hiervan een belangrijke taak is die zorgvuldig moet worden bijgehouden. Recent hebben we twee opdrachten gekregen om civiele kunstwerken (bruggen/duikers/stuwen) in watergangen te meten. Enerzijds ging het om de gekanaliseerde Hollandse IJssel, lopende van Nieuwegein tot en met Gouda. Anderzijds om de ‘Lopikerwaard Route’, lopende vanaf gemaal de Koekoek (bij de Lek te Lopik) naar gemaal de Keulevaart (bij de IJssel te Haastrecht).’

Beheer van water

‘Het waterrijke Nederland wordt onderverdeeld in vele soorten water, ‘vervolgt Antoine. ‘Van poldersloten tot grote rivieren, van een vijver tot het IJsselmeer. Deze wateren staan voor het grootste deel met elkaar in verbinding door oppervlaktewateren en het grondwater. Daarbij heb je onder meer te maken met een gezonde waterhuishouding, hiervoor zijn kwaliteit en kwantiteit van het water van belang, maar ook met het beheer van het water. Voor dit laatste is niet alleen de locatie belangrijk, ook is het noodzakelijk te weten waar de duikers, stuwen en andere (civiele) kunstwerken liggen. Daarnaast is beheer van stilstaande wateren wezenlijk anders dan het beheer van snelstromende wateren. Het is dan ook van belang te bepalen wat de stroomsnelheden en debieten van de wateren zijn. Onder debiet wordt verstaan: een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof per tijdseenheid.’
 
‘Binnen AT MilieuAdvies werken veldmedewerkers samen met andere specialisten om het gebied voor u in kaart te brengen. Met geavanceerde meetapparatuur kunnen we niet alleen de watergangen inmeten, maar ook de aanwezige kunstwerken inventariseren. Door het veldwerk zelf uit te voeren, borgen wij de kwaliteit van het project,‘ aldus de enthousiaste Antoine.