Peilbuizen voor monitoring grondwaterstand

Van de Krimpenerwaard tot ver buiten de Randstad: een groot deel van Nederland bestaat uit polders, gebieden die lager liggen dan de zeespiegel. Het is cruciaal om hier het waterpeil te monitoren en zo nodig te reguleren. Tot de expertise van AT MilieuAdvies behoort ook het plaatsen van (freatische) peilbuizen waarmee de grondwaterstand in de gaten wordt gehouden. Projectmedewerker Patrick Blom vertelt.

Allereerst: wat is een freatische peilbuis? Patrick: ‘In de grond bevindt zich water tussen vaste bodemdeeltjes als zand, veen en klei. Wanneer een kuil diep genoeg wordt uitgraven, komt er water in te staan. Het scheidingsvlak van dit water met de atmosfeer heet de freatische grondwaterspiegel. Door monitoringspeilbuizen te plaatsen, kan de grondwaterstand in de gaten worden gehouden. Recent hebben we peilbuizen met extra grote diameter geplaatst voor Aquon op verschillende locaties in de Nieuwe Driemanspolder te Zoetermeer. In deze buizen worden meetinstrumenten (sensoren) aangebracht door de opdrachtgever.’ Ook zijn machinaal diepe peilbuizen geplaatst door Sialtech tot in het eerste watervoerende pakket, tot circa 12 meter diepte. Ook deze peilbuizen worden voorzien van sensoren om de stijghoogte te kunnen meten. Dit werk is onderdeel van een groter project in de Nieuwe Driemanspolder. Als AT MilieuAdvies zijn we er trots op hieraan een bijdrage te kunnen leveren!’

Wilt u meer weten over de projecten die wij uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op