Neushoorns boos op AT MilieuAdvies

De gemeente Rotterdam is een nieuwe klant voor AT MilieuAdvies. En, ‘in de grote stad’, word je als medewerker van AT MilieuAdvies geconfronteerd met heel andere werkzaamheden dan op het platteland. Zo was projectleider Antoine van Groeningen in Blijdorp om de watergangen in- en uit te peilen. De neushoorns waren er niet blij mee…

Inpeiling Diergaarde Blijdorp Rotterdam

Ook in Diergaarde Blijdorp moeten zo eens in de tien jaar de watergangen worden gebaggerd. En iedere kuub bagger kost geld. Daarom wordt, voor het baggeren, een hoeveelheidbepaling uitgevoerd, de zogenoemde inpeiling. Dit vormt, samen met het op te leveren baggerprofiel, de basis voor de vast te stellen baggerhoeveelheden. Een uniek karwei dat dit jaar werd uitgevoerd door projectleider Antoine van Groeningen van AT MilieuAdvies.

‘De gemeente Rotterdam is een nieuwe opdrachtgever voor AT MilieuAdvies waar we uiteraard zeer blij mee zijn. Werken in een grote stad geeft andere uitdagingen. Zo zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het in- en vervolgens ook uitpeilen van de watergangen in de hele gemeente Rotterdam, en ook in Diergaarde Blijdorp. AT MilieuAdvies bepaalde de hoeveelheid, de gemeente Rotterdam de verontreiniging. ‘


‘Veel dieren worden afgescheiden van het publiek door een watergang. Je komt dus dichtbij de meest exotische vier- en tweevoeters. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar door alle dieren in Blijdorp lopen met je apparatuur. Dus werd afgesproken dat we 3 ochtenden op steeds een ander deel kwamen inpeilen. De ene keer peilden we de watergang rond de neushoorns. Die bleven dan ’s morgens in hun nachthok, wat ze helemaal niet leuk vonden. Een andere keer kwamen we bij de antilopen, en ook die vonden het maar niets dat ze de hele ochtend achter slot en grendel moesten blijven. Idem dito met de apenvijver. Bij de hyena’s konden we helemaal niet komen, want die wilden niet naar binnen. En, of dat nog niet alles is: het hele gebied rond de vogels moesten we overslaan: vanwege de vogelgriep.’

Tot slot: uitpeiling voor goedkeuring baggerwerkzaamheden

Er werden geen bijzonderheden gevonden, en inmiddels is er gebaggerd in Blijdorp. ‘Een paar dagen geleden hebben we de uitpeiling gedaan, ‘ besluit Antoine. ‘De resultaten hiervan worden gebruikt voor goedkeuring van baggerwerkzaamheden en vaststellen van gebaggerde hoeveelheden (t.b.v. eindafrekening). Het was een leuke en interessante opdracht waar we de gemeente Rotterdam voor bedanken, maar zeker ook Blijdorp die gezorgd heeft voor een uitstekende logistiek en afspraken rond de werkzaamheden.’

Heeft u ook een dierentuin of dierenverblijf met watergang? Wij durven het in- en uitpeilen aan! En we zijn inmiddels ervaringsdeskundig ;-).

Neem vrijblijvend contact op