Flexibel en efficiënt problemen oplossen

Flexibel, oplossinggericht en professioneel met onverwachte tegenvallers omgaan, is een kunst die AT MilieuAdvies volledig beheerst. ‘De tegenvallers zijn erg divers, ‘ vertelt projectleider Willeke van Wolferen. ‘Maar één van de meest voorkomende is toch wel dat we ter plekke niet aantreffen wat is afgesproken.’

Partijkeuring grond niet mogelijk door ballast

‘Zo moesten we recent een partijkeuring grond onderzoek verrichten op een spoortraject in Zuid-Holland. De kwaliteitsklasse van de grond moest worden vast gesteld ten behoeve van hergebruik. In de opdrachtbevestiging wordt overeengekomen dat de bodem voor handboormateriaal doordringbaar is. Dat is noodzakelijk want wanneer door bijvoorbeeld puin in de bodem het veldwerk wordt vertraagd, ontstaat al snel meerwerk. ‘
Volgens de opdrachtgever betrof het hier in totaal circa 1.800 m3 grond bij een ontgravingsdiepte van 2,35 m –mv. Voorafgaand aan het veldwerk zou zowel het spoor als de ballast worden verwijderd. In ieder geval zodanig verwijderd dat we onze partijkeuring konden verrichten. Dat bleek echter bij aankomst niet het geval. Er lag nog zodanig veel ballast dat we ons werk niet uit konden voeren.’

Duidelijke communicatie en korte lijnen werken prettig

Wat doet AT MilieuAdvies met problemen als deze? ‘Praten. Praten en nog eens praten, ‘ is de duidelijke reactie van Willeke. ‘Primair uitgangspunt is dat we de relatie met de opdrachtgever prettig houden. Een duidelijke communicatie aan weerszijden werkt dan het beste. Ook fijn is dat we bij AT MilieuAdvies korte lijnen hebben: zo kunnen we makkelijk en snel schakelen.’ En zo kwam men ook snel en efficiënt tot een oplossing waarin alle betrokkenen zich konden vinden: een graafmachine werd door opdrachtgever verzorgd en zorgde ervoor dat de ballast binnen afzienbare tijd op de plekken van de boringen werd verwijderd zodat de partijkeuring kon plaatsvinden.’

Snel een oplossing zoeken bij tegenvallers: de kern van AT MilieuAdvies

‘Onverwachte tegenvallers maken we zeer vaak mee,’ besluit Willeke.’ Soms gebeurt het bijvoorbeeld dat de partij beduidend groter is dan vooraf door de opdrachtgever is aangegeven. Ook kan er sprake zijn van verschillende grondlagen waardoor de partij gesplitst dient te worden in deelpartijen. Andere keren arriveren we op de locatie en is de partij grond niet bereikbaar of onherkenbaar. En soms is zelfs de toestemming voor het betreden van het terrein niet goed geregeld en komen we dus voor niets. Maar altijd weten we snel, flexibel en oplossingsgericht te handelen. Niet te lang blijven hangen in kritiek of negatieve argumenten, maar snel zoeken naar een oplossing, is mijn devies. En zo hebben we dan ook in de afgelopen decennia bereikt dat we een groot netwerk van opdrachtgevers hebben, die alle nog steeds tevreden zijn.’

 

Heeft u ook een uitdagend project voor ons? 

We horen graag van u!