AT MilieuAdvies onderzocht PFOA en GenX in grond(water)

In een gebied rond Dordrecht zitten mogelijk de giftige stoffen PFOA en GenX in grond en grondwater. AT MilieuAdvies is afgelopen periode betrokken geweest bij een project waar deze stoffen zijn aangetroffen.

De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied.

Grond waarin PFOA zit, mag namelijk niet zomaar worden verplaatst, om te voorkomen dat schone(re) grond verontreinigd wordt. De beperking voor het verplaatsen van grond (‘grondverzet’) geldt vooralsnog voor (delen van) de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Molenwaard, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Binnenmaas, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Werkendam en Drimmelen.

In overleg met betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een handreiking opgesteld voor het omgaan met grond waarin mogelijk Perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX zit. Deze handreiking is tijdelijk van kracht tot er definitieve regels zijn. Daarvoor wordt eerst meer onderzoek gedaan. Het definitieve beleid op basis van dit onderzoek is naar verwachting in de loop van het komende voorjaar beschikbaar. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft de handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken. Met de handreiking is duidelijk aan welke voorwaarden grondverzet in projecten in dit gebied moeten voldoen. Uitgangspunt is dat schone(re) grond niet (sterker) verontreinigd mag worden door er verontreinigde grond op aan te brengen.

Meer weten over ons werk? Neem gerust, geheel vrijblijvend, conctact met ons op.