Resultaten PFOA onderzoek door AT MilieuAdvies

Uit regionaal bodemonderzoek is gebleken dat in een groot deel van het beheersgebied van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid PFOA in de bodem zit.

AT MilieuAdvies was één van de milieuadviesbureaus die door gemeenten in de regio voor dit belangrijke onderzoek is ingehuurd. AT MilieuAdvies berichtte daar al eerder al over. De resultaten van dit grootschalige onderzoek zijn nu bekend. Projectleider Patrick Blom licht toe.

Wat is PFOA?

De stof PFOA -een stof die werd gebruikt in consumentenproducten waaronder teflon (anti-aanbaklaag)- is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont/Chemours. Via de wind en de regen is de stof neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Dit bleek in 2017 al uit bodemonderzoek. Om de precieze omvang van de verspreiding te bepalen, is in opdracht van provincie Zuid-Holland en gemeenten, de bodem op veel verschillende locaties in de regio onderzocht. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) coördineert dit onderzoek. De meeste resultaten zijn nu bekend.

Wat is GenX?

Sinds 2013 stoot DuPont/Chemours de aan PFOA verwante stof GenX2 uit, die PFOA in het productieproces heeft vervangen. Uit het recent uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat deze stof voorkomt in veel lagere concentraties dan PFOA. Voor GenX bestaan geen risicogrenswaarden voor bodem, maar GenX wordt als minder toxisch beschouwd dan PFOA. Dit houdt in dat er bij bodemonderzoek ten behoeve van hergebruik geen onderzoek naar GenX hoeft te worden uitgevoerd. Wel is het zo dat de emissie van GenX voortduurt, waardoor de concentraties in de grond in de toekomst kunnen toenemen. Indien binnen een project gemeten concentraties aan GenX getoetst moeten worden, zullen voorlopig de risicogrenswaarden voor PFOA worden gehanteerd.

Wat deed AT MilieuAdvies?

Wij waren destijds één van de milieuadviesbureaus die onderzoek naar PFOA en GenX heeft gedaan op een bepaalde locatie. Hierbij zijn naast het reguliere onderzoek, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, op advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook (extra) analyses op PFOA verricht. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft nadien een handreiking voor toepassing van PFOA-houdende grond uitgebracht (herziene versie, juni 2018). Binnen de regio dient nu bij ieder onderzoek aandacht uit te gaan naar PFOA. Tot een bepaalde concentratie aan PFOA is hergebruik van grond binnen of buiten de pluimzone toegestaan.