Wijziging handelingskader PFAS (29/11/2019)

Het Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie is aangepast en op 29 november 2019 beschikbaar gekomen. De normstelling is verruimd waardoor de mogelijkheden voor hergebruik van grond en baggerspecie toenemen.

Minister Van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer hierover in een kamerbrief. Belangrijkste wijzigingen zijn de voorlopige achtergrondwaarden voor PFAS in de landbodem en een voorlopig herverontreinigingsniveau voor PFAS in de waterbodem.

RIVM en Deltares stellen nieuwe tijdelijke normen vast

Het RIVM en Deltares stellen de nieuwe voorlopige normen voor PFAS in de land- en waterbodem vast op basis van wetenschappelijk onderbouwd advies via metingen op diverse plekken in Nederland.


Voor landbodem zijn de volgende, voorlopige achtergrondwaarden vastgesteld:

  • 0,9 ug/kg voor PFOS
  • 0,8 ug/kg voor PFOA en de andere (individuele) PFAS verbindingen


Voor waterbodem zijn voorlopige normen voor het her-verontreinigingsniveau afgeleid van:

  • 3,7 ug/kg voor PFOS
  • 0,8 ug/kg voor PFOA en de andere (individuele) PFAS verbindingen

Het her-verontreinigingsniveau geldt onder bepaalde voorwaarden als toepassingsnorm voor niet-vrij liggende diepe plassen.

Belangrijkste wijzigingen tijdelijk handelingskader PFAS

Het geactualiseerde tijdelijke handelingskader van 29 november 2019 vervangt het de eerdere versie d.d. 8 juli 2019. Meer informatie vindt u op de site van Rijkwaterstaat (bodemplus.nl).