Voorbereiden sanering

AT MilieuAdvies kan u van dienst zijn bij de voorbereiding van een sanering.

Als bij het verkennend bodemonderzoek in grond of grondwater verontreinigingen zijn aangetroffen volgt een nader bodemonderzoek. Het nader bodemonderzoek voeren wij uit volgens de NTA 5755 en het daarin beschreven conceptueel model. Uit dit onderzoek volgt de ernst van de verontreiniging.

Saneren bodemverontreiniging

Als u een al dan niet ernstige bodemverontreiniging wilt saneren, bijvoorbeeld om bouwplannen te kunnen realiseren, wordt eerst een saneringsplan opgesteld. Afhankelijk van de verontreiniging kan dit zijn:

  • Plan van aanpak, voor kleine, niet-ernstige verontreinigingen;
  • BUS-melding, voor eenvoudige saneringen;
  • Saneringsplan, met bijvoorbeeld maatwerk met betrekking tot het te behalen eindresultaat.

AT MilieuAdvies adviseert u over de wijze van saneren, afgestemd op de toekomstige bestemming van uw locatie.

Meer informatie over bodemsanering

Heeft u vragen over het voorbereiden van een bodemsanering? Neem gerust contact met ons op.

Of vraag, geheel vrijblijvend, een offerte aan.

Vraag vrijblijvend offerte op