Historisch vooronderzoek

Bij bouwen of verbouwen is in veel gevallen tenminste een historisch vooronderzoek vereist. Als uit het historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie verdacht is voor een bodemverontreiniging is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Het historisch vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse Norm: NEN 5725. Er worden gegevens verzameld uit de volgende bronnen:

  • Bodeminformatiesysteem van het bevoegd gezag
  • Archief bouw- en woningtoezicht
  • Oud kaartmateriaal en zo mogelijk oude luchtfoto’s
  • Informatie van eigenaar en/of gebruiker
  • Locatie inspectie

Bij het raadplegen van de bronnen en tijdens de locatie inspectie wordt aandacht besteed aan asbest op of in de bodem.

Wilt u meer weten over historisch vooronderzoek? Bel of mail ons gerust. Direct een offerte opvragen kan natuurlijk ook.

Vraag vrijblijvend offerte op