Asbest

Voor hergebruik van grond of baggerspecie in een nuttige toepassing is asbest een belemmering.
Als asbest wordt aangetroffen tijdens ontgraving van grond of tijdens baggerwerkzaamheden leidt dit tot vertraging en hogere kosten.

AT MilieuAdvies kan een verkennend asbestonderzoek uitvoeren als bij het vooronderzoek de onderzoekslocatie asbestverdacht blijkt te zijn. Ook wordt een asbestonderzoek uitgevoerd als tijdens het veldwerk bij een bodem- of waterbodemonderzoek asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen.

Een verkennend asbestonderzoek in grond of waterbodem wordt uitgevoerd conform VKB-protocol 2018. De veldwerkzaamheden worden verricht door geregistreerde veldmedewerkers.