Aanvraag vergunning

Wabo wetgeving voor eenvoudigere vergunningsaanvragen

Sinds 1 oktober 2010 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het doel van deze wet is om het aanvragen van vergunningen eenvoudiger te maken. Een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu zijn geïntegreerd in deze omgevingsvergunning. Ook de milieuvergunning.

Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van milieuvergunningen? 

AT MilieuAdvies heeft ruime ervaring met het aanvragen van milieuvergunningen en is op de hoogte van actuele milieu wet- en regelgeving.
AT MilieuAdvies ondersteunt u bij de vraag of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Neem contact met ons op