Waterbodemonderzoek gemeente Lopik

Waterbodemonderzoek gemeente Lopik

Ten behoeve van voorgenomen baggerwerkzaamheden wordt door AT MilieuAdvies een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Lopik.

In ongeveer 25 km watergang worden bijna 600 dwarsprofielen opgenomen en wordt de hoeveelheid baggerspecie bepaald.

Van 680 baggerspeciemonsters worden in het laboratorium 68 monsters samengesteld en geanalyseerd. Door AT MilieuAdvies worden vervolgens de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie bepaald.

Tijdens de veldwerkzaamheden wordt extra aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbestverdachte materialen, onder andere beschoeiingen.