‘Grond ‘schoonmaken’, is mooi werk’

‘Grond ‘schoonmaken’, is mooi werk’

Verkennend en eventueel Nader Bodemonderzoek bij een eigendomsoverdracht van de grond, en daarna desgewenst begeleiding bij sanering, is dagelijks werk voor AT MilieuAdvies. Willeke, specialist in Bodemonderzoek, vertelt over een prime locatie, aan de Haagse Wassenaarseweg, waar  PCB’s zijn gevonden.

‘Een bodemonderzoek is zeer zorgvuldig, strak gereglementeerd  werk, ‘ vertelt Willeke die sinds 5 jaar bij AT Milieuadvies werkt. ‘Zo begint een Verkennend Bodemonderzoek met een vooronderzoek (NEN 5725). Vervolgens voeren we het onderzoek uit conform NEN 5740. Veldwerkzaamheden worden verricht volgens het VKB-protocol 2001, 2002 en 2018 door geregistreerde veldmedewerkers. Bij het verkennend bodemonderzoek, waarbij boringen worden uitgevoerd op het gehele terrein en vervolgens mengmonsters worden gemaakt die worden geanalyseerd, werd bij 2 boringen verontreiniging door PCB’s gevonden op 0,3-0,8 meter onder het maaiveld. Een ‘nader bodemonderzoek’, waarbij wordt geboord rond de verontreinigde punten, bepaalt vervolgens de omvang van de vlek. Daarna kan  eventueel sanering plaatsvinden.’

Het opmerkelijke van dit bodemonderzoek is dat er PCB’s zijn gevonden. ‘Zware metalen en  PAK komen we regelmatig tegen, maar PCB’s niet. PCB is de afkorting van PolyChloorBifenyl. Dit is een verzamelnaam voor moeilijk afbreekbare stoffen die werden gebruikt in transformatoren, koelsystemen, als weekmaker in plastic en als vlamvertrager in bijvoorbeeld dashboards, gordijnen of kerstversiering. Het gebruik van PCB's is sinds 1985 in Nederland verboden, maar de stof wordt in de natuur nauwelijks afgebroken, en is dus nog niet uit het milieu verdwenen. Het ontdekken van deze schadelijke stoffen om deze vervolgens op deskundige wijze uit de grond te verwijderen, is een altijd uitdagende en mooie taak.’