Kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek in gemeente Zuidplas: ‘Keuren en peilen is cruciaal.’

Kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek in gemeente Zuidplas: ‘Keuren en peilen is cruciaal.’ 

Kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek stelt de chemische kwaliteit van de waterbodem en de hoeveelheid baggerspecie vast, in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Ook dit behoort tot de specialisaties van AT MilieuAdvies. Patrick Blom onderzoekt momenteel de watergangen in de Zuidplaspolder.

Zuidplas is de nieuwe ontwikkelgemeente in de Zuidplaspolder omgeven door A12 en A20, de Rotte en de Hollandsche IJssel, en steden als Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Vier dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen vormen het hart van de nieuwe gemeente dat momenteel ruim 40.000 inwoners telt. De Gemeente Zuidplas is al jaren een steeds terugkerende opdrachtgever voor AT Milieuadvies, met name als het gaat om onderzoek van de waterbodem. Volgens Patrick, die sinds 2006 bij AT Milieuadvies werkt, is het traject in dit geval als volgt gegaan: 'De gemeente is aangeschreven door het Hoogheemraadschap met de mededeling dat een aantal wegsloten te ondiep is en er gebaggerd moet worden. Onze taak is het dan om een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek te verrichten. Het veldwerk neemt bij dit project circa 8 werkdagen in beslag, waarbij we zijn gestart met het kwalitatief onderzoek (ofwel het bemonsteren van de baggerspecie). Het chemisch-analytisch onderzoek vindt plaats in het milieulaboratorium Alcontrol te Hoogvliet. De analyseresultaten laten ongeveer een week op zich wachten. Afhankelijk van die uitslag, mag de bagger of op het aangrenzend perceel worden gebracht, of moet direct worden afgevoerd. Als er sprake is van vervuiling heeft dat meestal te maken met de ligging van de watergang (bijvoorbeeld langs een drukke verkeersweg en/of in bebouwd gebied).'

Vervolgens stelt AT Milieuadvies de hoeveelheid baggerspecie in de watergangen vast (kwantitatief onderzoek) door middel van het opnemen van dwarsprofielen. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een baggerplan of voor een baggerbestek. Waarom Patrick zijn werk zo fascinerend vindt? 'Ik vind het interessant om te weten hoe onze watergangen erbij liggen. Niet alleen professioneel, maar ook privé. Ik vis namelijk graag, en zo weet ik alle goede plekken die net zijn uitgebaggerd, ' besluit een lachende Patrick.