Baggeren gaat eeuwig door...

Baggeren gaat eeuwig door...

De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat; de baggerlaag groeit gemiddeld een paar centimeter per jaar aan. Voor AT MilieuAdvies staat dit proces en de onderzoeken die hiermee gepaard gaan, jaarlijks garant voor meer dan honderd opdrachten. Eén van de lopende waterbodemonderzoeken is die van de oude jachthaven in Drimmelen. Bij dit project wordt de kwaliteit van de baggerspecielaag onderzocht.


'Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten, vaarten en meren,’ legt projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies uit. ‘Deze laag ontstaat door erosie, inwaaiende bladeren, afgestorven waterplanten, restanten van waterdieren en vissen enz. De eeuwig groeiende baggerlaag maakt watergangen ondiep. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met een goede aan- en afvoer van water en waterberging. In geval van een jachthaven, zoals bij dit project in Drimmelen, is het uiteraard ook van belang dat er voldoende diepgang is voor de boten. Een bijkomend voordeel van baggeren, is dat ook de kwaliteit van het water verbetert. Het verteren van de plantenresten in de baggerlaag onttrekt veel zuurstof van het water. Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht en keren planten, vissen en overige (water) dieren weer terug.’


Het kwalitatieve onderzoek van de waterbodem van de oude jachthaven gebeurt in opdracht van de eigenaar, de gemeente Drimmelen. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen de verwerkingsmogelijkheden voor de baggerspecie worden bepaald. Hoe schoner de bagger, hoe meer toepassingsmogelijkheden. Vervuilde bagger wordt naar een speciaal depot afgevoerd, om daar te worden gestort of verwerkt. Uit het kwalitatieve waterbodemonderzoek van AT MilieuAdvies bleek dat de bagger uit de jachthaven moest worden afgevoerd. Patrick Blom tot slot: ‘Bij jachthavens waar de nodige bedrijvigheid is en waar al decennia wordt gewerkt met olie, verf en/of rompbeschermingsmiddelen is het niet ongebruikelijk dat de bagger niet schoon is. Na het baggeren zal de diepgang zijn verbeterd, en zal de opdrachtgever tevreden zijn. Daar doen we het uiteindelijk voor en zo blijft iedere opdracht altijd weer een uitdaging.’