Over perceelgrenzen in watergangen...

Over perceelgrenzen in watergangen...

Over perceelgrenzen is veel discussie. Regelmatig krijgt AT MilieuAdvies het verzoek om de grenzen (opnieuw) te bepalen. Soms zijn er dan, door bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar, gegronde redenen om aan te nemen dat de kadastrale grenzen zijn verschoven. In de Krimpenerwaard komt het bovendien regelmatig voor dat de kadastrale grens in de watergang ligt (wat gevolgen heeft voor de onderhoudsplicht). AT MilieuAdvies onderzocht de perceelgrens met GPS bij een boerderij in Bergambacht.


‘Bij het bepalen van de perceelgrens in een watergang gebruiken we graag een bootje en GPS, want dat werkt erg efficiënt, ‘ vertelt projectleider Gert Blokland van AT MilieuAdvies. ‘Dan beschik je gelijk over de X en Y coördinaten. Wij meten of de kadastrale grens al dan niet gerespecteerd is, de eigenaar kan dan vervolgens in overleg treden met de buren of (juridische) stappen nemen.’


3x een perceelgrens in een watergang

In het polderlandschap van de Krimpenerwaard komt natuurlijk regelmatig het scenario voor dat de grens van het perceel in of nabij een watergang ligt. Zo kan de kadastrale perceelsgrens in het midden van de watergang liggen, waarbij beide eigenaren een volledige onderhoudsplicht tot de helft van de watergang hebben. Of: de kadastrale perceelgrens ligt op de waterlijn (oever), dan is men geen eigenaar van de watergang, maar blijft wel de verplichting de watergang tot het midden te onderhouden. Het kan ook zijn dat de watergang als apart kadastraal perceel is gedefinieerd. In dit geval zijn de bewoners aan weerszijden geen eigenaar van de watergang, maar waarschijnlijk de gemeente of het waterschap. Zij zorgen ook voor het onderhoud.


Wat wil onderhoud van een watergang zeggen? ‘Onderhoud is zowel “gewoon” onderhoud (begroeiing verwijderen) als  “buitengewoon” onderhoud (baggeren), ‘ antwoordt Gert. ‘Die bagger uit de watergang kan door de particuliere eigenaars op de kant worden afgezet of door een loonwerker worden afgevoerd. Afhankelijk van de kwaliteit kan de bagger op de kant worden verspreid, verwerkt en nuttig worden toegepast. De eigenaren moeten hierbij wel rekening houden met het besluit Bodemkwaliteit. Uiteraard voeren wij als AT MilieuAdvies graag voor u het onderzoek uit naar de kwaliteit van bagger en waterbodem.’