Opdrachten steeds omvangrijker

Opdrachten steeds omvangrijker

Het afgelopen kwartaal bereikte AT Milieuadvies niet alleen een symbolische 200ste opdracht in 2013, maar ook werd geconstateerd dat de opdrachten steeds omvangrijker worden. Projectleider Antoine van Groeningen voert momenteel één van de grootste opdrachten van dit jaar uit: het opnemen van 1400 dwarsprofielen over een lengte van 67 km.

dwarsprofiel als png
'Hoogheemraadschappen zijn verplicht om te zorgen dat watergangen niet dichtslibben met zand, kleideeltjes en plantenresten, 'legt Antoine uit. 'Door dichtslibben loopt de waterkwaliteit terug, en kan steeds minder water opgeslagen en afgevoerd worden. Als we 'droge voeten' willen houden in de regenachtige herfst, is baggeren noodzakelijk.'
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is sinds vele jaren een goede opdrachtgever van AT Milieuadvies. De opdrachten die vanuit deze hoek komen, worden ook steeds omvangrijker omdat men geneigd is meerdere projecten in 1 opdracht onder te brengen, in plaats van separaat zoals vroeger. Zo neemt AT Milieuadvies voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden momenteel 1400 dwarsprofielen op, verdeeld over 6 projecten. Een van de grootste projecten binnen deze opdracht is de 17 km lange Benschopperwetering waarvoor alleen al 350 dwarsprofielen werden opgenomen. In totaal omvat deze opdracht maar liefst 67 km aan watergangen. 'We kijken hoeveel specie (slib) zich in de sloten bevindt. Het is de bedoeling dat deze slib laag, die over het algemeen zo tussen de 50 en 70 cm bedraagt, uit de watergangen wordt gebaggerd. Dit project zal volgend jaar worden uitgevoerd door een baggerbedrijf.'