Plasticiteitsonderzoek voor Hoogheemraadschap

Plasticiteitsonderzoek voor Hoogheemraadschap

Afgelopen augustus kwam een nieuwe uitdagende opdracht binnen bij AT Milieuadvies. 'Uitdagend, omdat het niet zo vaak voorkomt, 'zegt ing. Willeke van Wolferen. 'Het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden gaf opdracht voor een plasticiteitsonderzoek. Dit omdat men graag kleigrond wilde toepassen op keringen. Willeke onderzocht het.

'Met behulp van een Edelmanboor verrichte AT Milieuadvies begin september verspreid over de locatie (een weilandperceel gelegen tussen de A4 en de Stompwijkseweg) 10 boringen tot een diepte van circa 1,0 m –mv. Van de kleilaag op een diepte van circa
30-50 cm –mv zijn twee representatieve grondmengmonsters (MM A1 en MM A2)
samengesteld en geanalyseerd op de SCG-zeefkromme grond, het kleipakket en het organische stof en lutumgehalte. De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie conform criteria voor testlaboratoria geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet (grondmengmonster MM A2) en Fugro GeoServices B.V..' vertelt Willeke, die de afgelopen 20 jaar haar sporen verdiende in het bodemonderzoek bij diverse instanties en nu sinds 6 jaar bij AT Milieuadvies werkt. 'De onderzochte kleilaag bleek niet te voldoen aan de verwerkingseis voor klei op keringen (niet erosiebestendig) op basis van het te hoge organische stofgehalte.

Voor Willeke betekende dit een bijzondere opdracht. Voor de opdrachtgever betekende het zekerheid. Ook omdat het kwaliteitssysteem van AT MilieuAdvies B.V. voldoet aan de eisen van de NEN-EN ISO 9001:2008 (certificaatnr.: EC-KWA-99019), terwijl de veldwerkzaamheden werden uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 conform
de daarbij behorende protocollen. AT MilieuAdvies B.V. is gecertificeerd voor de protocollen
2001, 2002, 2003 en 2018 (certificaatnr.: EC-SIK-20244). Deze certificeringen geven (potentiële) opdrachtgevers zekerheid en vertrouwen over kennis en kunde van AT Milieuadvies.slootje hoogheem