Baggervolume: meten is weten

Baggervolume: meten is weten

Naast de kwaliteit van de bagger kan bij waterbodemonderzoek ook het volume van groot belang zijn. Bijvoorbeeld bij afspraken over baggerkosten en transportvolume. Hoe eerder u AT MilieuAdvies bij deze onderzoeken betrekt, hoe efficiënter u het werk kan doen. Ook hier geldt: meten is weten.

Recent werd AT MilieuAdvies ingehuurd door een aannemer in Rotterdam die een offerte had uitgebracht om een bepaald volume bagger af te voeren. Gaandeweg kreeg deze aannemer echter het idee dat het volume groter was dan afgesproken. Na onderzoek van AT MilieuAdvies bleek dit inderdaad het geval. 'Het te baggeren volume wordt meestal uitgedrukt in, in situ m3. Baggerkosten, transportvolume en dergelijke worden ook in deze rekeneenheid uitgedrukt,' zegt projectleider Antoine van Groeningen.
'Het in situ volume is meestal de basis van het werk. Het is de aanduiding van de omvang, maar ook het uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde productiecapaciteit van het baggermaterieel bij een gegeven uitvoeringsperiode. Ook kan het dienen als basis voor verrekening. Hoewel men bij waterbodemonderzoeken veelal in eerste instantie denkt aan de kwaliteit, is de kwantiteit van even groot belang omdat op basis hiervan dus (financiële) afspraken worden gemaakt en het werk wordt ingepland. Nauwkeurige bepaling vooraf kan de opdrachtgever veel geld besparen en maakt dat het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Helaas worden we ook wel eens achteraf ingeschakeld, dus nadat de bagger al is verwijderd. Dan kunnen we weinig meer betekenen voor de opdrachtgever omdat het 'bewijsmateriaal' al is afgevoerd.'
'Het bepalen van het volume is specialistisch werk. Hiervoor zijn diverse modellen en reken- en tekenprogramma's beschikbaar waarover AT MilieuAdvies beschikt. We leveren de opdrachtgever een bepaling die uiteraard voldoet alle eisen en certificaten. Dat schept veel duidelijkheid, ' aldus Antoine.

werk 059 Antoine waterbodem 600 breed