Staat het hek van de buren wel goed?

Staat het hek van de buren wel goed?

Over kadastrale perceelgrenzen is veel te doen. Ze zijn ook niet altijd even duidelijk. Bovendien hangen ook andere aspecten (zoals verjaring) als een zwaard van Damocles boven uw hoofd. Wilt u weten waar uw grenzen liggen? De oplossing is een GPS bepaling van AT MilieuAdvies.

 

'De afgelopen maanden hebben we binnen AT MilieuAdvies verschillende opdrachten gehad om de kadastrale grenzen te bepalen, 'zegt projectleider Antoine van Groeningen. 'Zeker in oude situaties zijn de grenzen niet altijd even duidelijk en niemand weet meer hoe het precies zit. Goede referenties in het veld ontbreken. Ook neemt men wel onterecht aan dat de kadastrale grens door het midden van een sloot loopt of langs een hek. Dit is niet altijd het geval.'
Pas als sprake is van grond- of bouwtransacties, worden de grenzen van belang en moeten deze nauwkeurig worden bepaald. Via GPS (Global Positioning System) is uitstekend na te gaan hoe de kadastrale grenzen lopen. 'Meten met GPS is een veel voorkomende bezigheid binnen AT MilieuAdvies, ' vertelt Antoine. 'Desgewenst kunnen we ook een tekening maken van het terrein waarop niet alleen de grenzen, maar ook alle andere belangrijke punten worden aangegeven. Zoals: hoogtes, leidingtrajecten, sloten, putten, paden, wegen etc. Alles kan eenvoudig en met grote nauwkeurigheid in het veld aangegeven worden met behulp van onze GPS apparatuur.'
'Na het meten, leggen we de situatie voor aan de opdrachtgever. Maar al te vaak komt die er zo achter dat bijvoorbeeld het hek van de buren verkeerd is geplaatst. In dat geval moet ook rekening worden gehouden met verjaring. Want wie al geruime tijd een stuk grond gebruikt , kan ook officieel eigenaar zijn geworden. Een eerste stap is het gesprek aangaan met de buren. Mocht dat niets oplossen dan kan een notaris uitzoeken wie de rechtmatige eigenaar is geworden. Als basis dient dan onder meer de tekening van AT MilieuAdvies.'