Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Het is enerzijds een 'statische' grens en anderzijds een 'dynamische' verbinding tussen water en land: de oever. Een interessant onderdeel, temeer omdat het water en de oever steeds vaker een natuurvriendelijk gebied vormen dat aan strenge regels dient te voldoen. AT MilieuAdvies projectmedewerker Willeke van Wolferen boog zich de afgelopen maanden over een partijkeuring grond ten behoeve van natuurvriendelijke oevers in Zeist.

Bij natuurvriendelijke oevers wordt naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden met natuur en landschap. Deze oevers hebben een basis in het landelijk beleid voor natuur-, milieu- en waterbeheer (waaronder de nota Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan). In alle voorschriften en wetgeving wordt een duurzame ontwikkeling geregeld van ruimte, milieu en waterhuishouding. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat verschillende overheidsinstanties nauw met elkaar samenwerken. Daarnaast is het, in verband met de veiligheid, belangrijk dat de oever niet of zeer weinig verschuift. Omdat naast de veiligheid, de oever nog meer functies heeft, zoals menselijk gebruik, natuur en landschap, wordt er tegenwoordig een uitgekiend ontwerp voor dit complexe gebied verlangd aan de hand van wetgeving en richtlijnen. Voor een Milieuadviesbureau als AT MilieuAdvies, zijn dit soort opdrachten de 'krenten uit de pap'.

Meerdere vakgebieden in 1 project

Het complexe en tevens uitdagende in het onderzoek van Willeke van Wolferen zat 'm met name in het feit dat meerdere vakgebieden samenkwamen in 1 project. 'Onze opdrachtgever, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, wilde een waterbodemonderzoek, een GPS inmeting en bodemonderzoek ter plaatse van verdachte punten. Zelf was ik vanuit AT MilieuAdvies, verantwoordelijk voor de partijkeuring van de grond in situ. De partijkeuring van de grond bepaalt de kwaliteitsklasse en vervolgens het afzetgebied. In dit geval was de grond vrij toepasbaar. Bij het bodemonderzoek van een dam werd wel verdachte grond aangetroffen en was het advies om te saneren. Daarnaast vond GPS inmeting plaats van het Waterniveau (NAP) en 0-punt metingen dwarsprofielen (x- en y- coördinaten) ten behoeve van waterbodemonderzoek. Zo kwam de kennis en expertise van diverse vakgebieden bij elkaar en zorgden we samen dat Nederland op deze locatie weer een stukje schoner en natuurvriendelijker werd.'

natuurvriendelijk al jpg