Asbest weg

Asbest weg

De overheid maakt vaart met het reduceren en het verwijderen van asbest. Vanaf 2024 geldt zelfs een verbod op asbestdaken. Op dit terrein ligt nog veel werk in Nederland.

asbestdak 2

‘Als we een verkennend bodemonderzoek uitvoeren, doen we altijd een visuele inspectie van het maaiveld, soms komen we dan asbestverdacht materiaal tegen, ‘zegt projectleider Patrick Blom van AT MilieuAdvies. ‘Het gaat meestal om stukjes plaatmateriaal, bijvoorbeeld van gesloopte opstallen of van asbesthoudende golfplaten dakbedekking. De stukjes plaatmateriaal bevatten vaak tussen de 10% en 15% asbest. In het verleden werd een gesloopte opstal wel als verhardingsmateriaal gebruikt voor een oprit, dam of erf. Dit materiaal wordt in de loop der tijd fijn gereden en bij droog weer kan ongewenste stofvorming ontstaan. Dat wil je niet. Als we tijdens de visuele maaiveldinspectie asbestverdacht materiaal tegenkomen, wordt dit gemeld aan de opdrachtgever en die beslist of het stukje (plaat)materiaal geanalyseerd mag worden. Als dit mag, wordt het monster op het milieulaboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Als sprake is van asbest, dan worden vervolgstappen genomen, zoals een aanvullend asbestonderzoek in de grond.‘