Verkennend bodemonderzoek

Bouwvergunningaanvragen. Aanvragen in het Kader van de Wet Milieubeheer. Acute bodemverontreiniging. Het is voor AT MilieuAdvies al sinds 1998 aanleiding voor de uitvoering van een verplicht Verkennend Bodemonderzoek. Daarnaast worden regelmatig vrijwillige bodemonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van grondtransacties.

Hoe verloopt een Verkennend Bodemonderzoek bij AT MilieuAdvies?

Het begint met een vooronderzoek (NEN 5725). Het onderzoek zelf verloopt conform NEN 5740, terwijl de veldwerkzaamheden worden verricht volgens het VKB-protocol 2001, 2002 en 2018 door geregistreerde veldmedewerkers. De grond(water)monsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium en getoetst aan de hand van toetsingswaarden, beschreven in de Circulaire bodemsanering 2009 en in het Besluit bodemkwaliteit. Naar aanleiding van de resultaten stelt AT MilieuAdvies een uitgebreide rapportage samen. In de conclusie vermelden we de geschiktheid voor het huidige of beoogde gebruik van de locatie. Een Verkennend Bodemonderzoek is 2 tot 5 jaar geldig.

AT MilieuAdvies: grondig tot op de bodem

Gedurende de gehele procedure heeft u een vast contactpersoon binnen AT MilieuAdvies voor vragen, informatie en advies. AT MilieuAdvies onderscheidt zich door kennis, expertise, een groot netwerk en korte lijnen die snel en efficiënt werken mogelijk maken. Daarnaast bieden wij een compleet pakket op het gebied van (water)bodemonderzoek, milieuadvies en sanering.

Wilt u meer weten? Vraag dan gerust offerte op. We helpen uw graag bij uw milieuvraag.

Vraag vrijblijvend offerte op