Vraag en antwoord

Als onafhankelijk milieuadviesbureau op het gebied van bodem- en waterbodemonderzoek krijgen we veel vragen. Wellicht staat uw vraag hier ook bij. Heeft u een andere vraag op het gebied van milieuonderzoek? Bijvoorbeeld over het voorbereiden van bodemsaneringen, partijkeuringen grond, het vaststellen van kwaliteit en kwantiteit van de waterbodem of toezicht bij baggerwerkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Of vraag gelijk vrijblijvend een offerte aan:

button vrijblijvend offerte opvragen

Overigens: we kunnen ook meetwerkzaamheden via GPS voor uw verzorgen. Bijvoorbeeld voor volumebepalingen van baggerdepots (06GPS) en het inmeten van de (kadastrale) perceelsgrenzen. We helpen u graag! Vraag daarom snel een offerte aan.

 

VRAAG EN ANTWOORD

Wat is?

 

Categorie 1 grond

Wilt u nagaan of u te maken heeft met categorie 1 grond en of u daar op kunt gaan bouwen? We gebruiken de term inmiddels niet meer, partijkeuringen kunnen we vandaag de dag classificeren in een aantal nieuwe klassen. Dat neemt niet weg dat onze specialisten nog goed weten wat u bedoelt met categorie 1 grond in bijvoorbeeld Zeeland en Gelderland, of een van de andere provincies waarin we actief zijn.

Meer over categorie 1 grond

Ernstige verontreiniging

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake wanneer in meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof hoger is dan de interventiewaarde. Als dit zo is, moeten ook de risico's bepaald worden. Als er risico's zijn voor de gezondheid, voor het milieu of voor verspreiding bestaat een noodzaak tot spoedige sanering.

Meer over saneringen

NEN 5725

Bent u gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren conform NEN 5725? De Nederlandse norm NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en laboratoriumonderzoek.

Meer over verkennend bodemonderzoek

NEN 5740

Krijgt u de vraag een bodemonderzoek te laten uitvoeren conform NEN 5740? De Nederlandse norm NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategieën bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Meer over verkennend bodemonderzoek

Partijkeuring (ap 04)

Een partij keuring kan twee verschillende doelen dienen. U kunt een milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit aanvragen op basis van de partij keuring, u heeft deze nodig wanneer u de grond of baggerspecie elders wilt toepassen. Als alternatief kunt u een partij keuring laten uitvoeren voor het aanvragen van een niet-reinigbaarheidsverklaring. U heeft die verklaring nodig wanneer u saneringsgrond wilt laten storten.

Meer over partijkeuring ap 04

Schone grond verklaring

Een ‘schone grond verklaring’ is een populaire benaming voor een verkennend bodemonderzoek bij de aanvraag voor een bouwvergunning. Overigens is het niet noodzakelijk dat grond ‘schoon’ is om te mogen bouwen.

Meer over verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek

Stel: u heeft een kavel gekocht en uw wilt daarop gaan bouwen, maar u vermoedt dat de kavel verontreinigd is. Is het dan verstandig om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren? Lees meer.

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden omtrent wijzigende wet- en regelgeving rondom milieuzaken? Schrijf u dan in voor onze update. U ontvangt dan automatisch informatie over actuele milieuzaken zodat u altijd goed bent geïnformeerd!

Button inschrijven nieuwsbrief