Geval van ernstige bodemverontreiniging

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake wanneer in meer dan 25 m3 grond of 100 m3  grondwater de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof hoger is dan de interventiewaarde. Als dit zo is, moeten ook de risico's bepaald worden. Als er risico's zijn voor de gezondheid, voor het milieu of voor verspreiding bestaat een noodzaak tot spoedige sanering.
Zie Voorbereiden sanering >

Terug naar Vraag en antwoord >