Baggerdepots

Tijdelijke baggerdepots helpen vrijgekomen baggerspecie te ontwateren, het is van belang dat dit op de juiste manier gebeurt. Gebruikt u bijvoorbeeld een baggerdepot in het Hollandsch Diep of bent u benieuwd naar de voorwaarden verbonden aan het toepassen van gerijpte baggerspecie? Wij zijn de specialist die u zoekt, wij kennen de voorschriften en kunnen u daardoor uitstekend vertellen over de baggerdepots en het juiste gebruik daarvan.

Monitoring van lozingswater

Wij verzorgen onder andere de monitoring van baggerdepots, in het kader van zowel de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. Het is van belang het lozingswater in bijvoorbeeld het baggerdepot Hollands Diep regelmatig te bemonsteren en analyseren. Het zijn zaken die wij voor u uit handen kunnen nemen. Uiteraard zullen wij de analyseresultaten toetsen aan de lozingseisen, zodat wij de baggerdepots uitstekend kunnen controleren en op basis daarvan kunnen aangeven of alles volgens de voorschriften verloopt.

Depotkeuring van baggerdepots

Daarnaast kunnen wij de keuring van baggerdepots voor onze rekening nemen. Wij voeren partijkeuringen uit, aan de hand waarvan wij de toepassingsmogelijkheden voor ontwaterde baggerspecie voor u kunnen schetsen. Wij voeren de partijkeuringen voor baggerdepots uit conform het Besluit bodemkwaliteit en het SIKB-protocol 1001. Het zijn geregistreerde veldmedewerkers die de werkzaamheden voor u uitvoeren, ze gebruiken 06-GPS om de hoeveelheid grond in de baggerdepots te bepalen. De analyseresultaten toetsen wij vervolgen aan de (Lokaal) Maximale Waarden voor het toepassen van grond.


Meer weten over de partijkeuringen van baggerdepots en de monitoring van lozingswater? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over.

Vraag vrijblijvend offerte op