Kwaliteitsonderzoek waterbodem

Kwaliteitsonderzoek van de waterbodem laten uitvoeren? Nederland kent veel water, bijvoorbeeld in sloten, kanalen en rivieren. Het onderhoud van de waterbodem is van groot belang om de watergang goed te onderhouden. Een kwaliteitsonderzoek van de waterbodem kan daar aan bijdragen. Het is van belang om de watergang regelmatig te laten uitbaggeren, waarbij de baggerspecie vrijkomt.

Kwalitatief waterbodemonderzoek

Wilt u een kwalitatief waterbodemonderzoek laten uitvoeren? Wij kunnen onder meer uit de voeten met kleigrond, veengrond enzovoorts. Wij zorgen er met een kwaliteitsonderzoek voor dat wij de chemische kwaliteit van de waterbodem in een watergang vaststellen. Daarnaast kunnen wij u goed van dienst zijn met een kwantiteitsonderzoek voor de waterbodem. Na uitvoering van een kwaliteitsonderzoek van de waterbodem kunnen wij uitspraak doen over de mogelijke verwerking van de aanwezige baggerspecie. Een waterbodemonderzoek vormt wat dat betreft een belangrijke eerste stap in het proces.

Kwaliteitsonderzoek voor o.a. kleigrond of veengrond

Wilt u een waterbodemonderzoek bij kleigrond, veengrond of een andere bodemsoort laten uitvoeren? We zorgen voor een kwaliteitsonderzoek conform NEN 5720, de belangrijkste Nederlandse norm op dit gebied. Bovendien werken onze geregistreerde veldmedewerkers conform het VKB-protocol 2003, waardoor u kunt rekenen op een kwalitatieve werkwijze volgens de normen en protocollen.

Wij zullen de analyseresultaten vervolgens toetsen conform het Besluit bodemkwaliteit. Na het kwaliteitsonderzoek toetsen wij de resultaten op de toepassing in het oppervlaktewater, de verspreiding over aangrenzende percelen (msPAF-toets) en de toepassing op of in de bodem.

Direct een specialist inschakelen voor een kwaliteitsonderzoek van de waterbodem of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem vrijblijvend contact op, wij horen graag van u.

Neem vrijblijvend contact op