Kwantiteitsonderzoek waterbodem

Grondig kwantiteitsonderzoek laten uitvoeren voor de waterbodem? Het beheer en onderhoud van watergangen vraagt om een helder inzicht in de hoeveelheid aanwezige baggerspecie. Wij kunnen een kwantitatief onderzoek van de waterbodem voor u uitvoeren, aan de hand waarvan u daar een goed beeld van krijgt. Dit inzicht helpt vervolgens de juiste maatregelen te nemen. Wij kunnen u daarnaast uitstekend van dienst zijn met een kwalitatief onderzoek naar de waterbodem.

Kwantitatief onderzoek naar de waterbodem

Wilt u een kwantiteitsonderzoek laten uitvoeren door ervaren specialisten? Wij zorgen voor een kwantitatief onderzoek van de waterbodem, waarbij wij ons richten op de hoeveelheid baggerspecie in de watergang. U kunt die informatie onder andere gebruiken om nieuwe baggerplannen op te stellen of een baggerbestek op te (laten) stellen. Uiteraard kunnen wij u op basis van de analyseresultaten op verschillende manieren rapporteren.

NEN 5720 en VKB-protocol 2003

Wij voeren het kwantiteitsonderzoek van de waterbodem uit conform NEN 5720, de belangrijkste Nederlandse norm op dit gebied. Daarnaast werken wij standaard volgens het VKB-protocol 2003, uiteraard met geregistreerde veldmedewerkers. In de watergang nemen wij dwarsprofielen op, om u goed van dienst te kunnen zijn met het kwantitatief onderzoek van de waterbodem. Het waterpeil in de watergang stellen wij vast doormiddel van 06-GPS. De hoeveelheid baggerspecie berekenen wij met het WDB-softwareprogramma, waarbij WDB staat voor Waterbodem Dwarsprofielen Beheer.

Wilt u direct een afspraak maken voor een kwantiteitsonderzoek van de waterbodem of wilt u meer weten over onze werkwijze tijdens een kwantitatief waterbodemonderzoek? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij horen graag van u.

Neem vrijblijvend contact op